ANBI status


In het kader van de regels voor ANBI's bieden wij hieronder een overzicht van de gegevens van Stichting De Huiskamer voor Pleegouders.

Naam van de instelling: De Huiskamer voor Pleegouders.
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN): 862914279.
De contactgegevens vindt u op de pagina contact 
De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten.
Het beleidsplan vindt u op de pagina beleidsplan.
De bestuurssamenstelling vindt u op de pagina wie zijn wij.
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het jaarverslag.
Het beloningsbeleid wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
De financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag op de pagina Financieel jaarverslag en balans

Copyright © De Huiskamer voor Pleegouders