Ons Beleidsplan


Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het versterken en ondersteunen van pleegouders en pleeggrootouders in de breedste zin van het woord door het realiseren van De Huiskamer voor Pleegouders.

Pleegouders lopen in hun dagelijkse leven met hun pleegkind regelmatig tegen problemen aan van allerlei aard zoals problemen met instanties of gedragsproblemen. Ook leven er vragen, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met het biologische netwerk van het pleegkind of met strubbelingen binnen het eigen gezin. Niet alle vragen of problemen kunnen echter even makkelijk binnen het formele circuit van hulpverleners aan de orde gesteld worden.

Pleegouders kunnen daarom vrijblijvend binnenlopen bij De Huiskamer voor contact met andere pleegouders en zo hun netwerk en expertise vergroten, zodat het leven als pleeggezin vergemakkelijkt wordt en pleegouders versterkt worden in hun draagkracht. Uiteindelijk hoopt De Huiskamer er toe bij te dragen dat pleegouders beter tegen hun taak als pleegouder opgewassen zijn en het aantal afgebroken pleegzorgplaatsingen zal verminderen.

Stichting ‘De Huiskamer voor Pleegouders’ heeft met subsidie van de gemeente Tilburg per 1 september 2021 een eigen pand kunnen huren, te weten Wilhelminapark 42 C te Tilburg.

Doelgroep
Stichting ‘De Huiskamer voor Pleegouders’ richt zich op alle pleegouders en pleeggrootouders en hun (pleeg)kinderen uit de regio Midden Brabant die aangesloten zijn bij organisaties als Sterk Huis, William Schrikker Stichting, Het Leger des Heils, Timon en Vigere.

Activiteiten
Het streven is de locatie op werkdagen elke ochtend open te stellen voor vrije inloop, waarbij er altijd pleegouders aanwezig zijn om in gesprek te gaan met bezoekers. Maandelijks vindt er op maandagochtend de GOG (Grootouders Ontmoeten Grootouders) plaats en wekelijks wordt er op de donderdagochtend een koffieochtend georganiseerd, waar pleeg(groot)ouders bij kunnen praten, ervaringen uitwisselen, elkaar van tips kunnen voorzien, kunnen uithuilen en vooral ook hun eigen netwerk kunnen verbreden.
Eens per maand wordt er een thema-avond georganiseerd in het kader van de POP (Pleegouders Ontmoeten Pleegouders) waar deskundigen een lezing houden om pleegouders informatie te verstrekken over onderwerpen die kunnen spelen binnen hun pleeggezin en zo hun expertise te vergroten.

Er is een ruimte beschikbaar voor pleegkinderen en kinderen van pleeggezinnen, waar ze kunnen spelen, maar die ook beschikbaar is om ontmoetingen te organiseren tussen broertjes en zusjes die in verschillende pleeggezinnen wonen. Voor zowel pleegouders als (pleeg-)kinderen worden er workshops georganiseerd. We denken daarbij onder andere aan workshops yoga en mindfulness en creatieve workshops ter ontspanning maar ook ter verrijking. Het uitleendepot voor pleegouders is in dit pand gevestigd, waar pleegouders gratis gebruiksartikelen kunnen lenen voor hun pleegkind. Er is een bibliotheek met vakliteratuur en ervaringsverhalen voor pleegouders, maar ook met boeken gericht op de eigen kinderen van een pleeggezin en/of pleegkinderen.

Fondsenwerving en beheer van de gelden
De gemeente Tilburg heeft een subsidie verstrekt om het eerste jaar de huur van het pand aan het Wilhelminapark te betalen. Sterk Huis ondersteunt de stichting in woord en daad. Om de overige organisatiekosten en activiteiten te kunnen financieren zijn sponsoren nodig.
Verschillende organisaties, die maatschappelijk waardevolle activiteiten ondersteunen, zijn al benaderd, zoals het Oranjefonds, Het Vergeten Kind, MooiZoGoedZo en diverse serviceclubs. Daarnaast zoeken we sponsoren onder Tilburgse ondernemers om onze doelstelling vorm te kunnen geven. Financiële middelen die verkregen worden vanuit particuliere donaties zullen vooral gebruikt worden om koffie-ochtenden, thema-avonden en workshops te ondersteunen.

Verschillende Tilburgse bedrijven hebben De Huiskamer gesponsord door inboedel en gebruiksartikelen te leveren. Om het geven van een donatie aantrekkelijker te maken voor instellingen en particulieren, is in september 2021 de ANBI status aangevraagd.

Het bestuur
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is en wordt gevormd door:

  • Mirja van Erp-Kivits, voorzitter
  • Joyce van Andel – van Helfteren, secretaris
  • Evelien Zweekhorst-Wansink, penningmeester
  • Diana van Praag, ondersteuning

Het bestuur heeft aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid om onkosten, gemaakt t.b.v. het bestuurswerk, te declareren bij de stichting.

Er zal regelmatig overleg plaatsvinden met Sterk Huis en andere instellingen, die De Huiskamer in belangrijke mate ondersteunen. Ook de gemeente Tilburg zal op de hoogte worden gehouden. Via mail en nieuwsbrieven houdt het bestuur de vrijwilligers en andere belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten.

De Huiskamer voor Pleegouders
Tilburg, mei 2024

Copyright © De Huiskamer voor Pleegouders