Sponsoring


Zonder sponsoren kan De Huiskamer voor Pleegouders niet bestaan. Giften en donaties zijn heel belangrijk voor ons voortbestaan.

Wil je ons helpen?

Dat kan door zelf een actie op te zetten: het inzamelen van lege flessen, blikjes of bierdopjes, een sponsorloop op de school van je (pleeg)kind of een ander leuk idee. Wil je liever direct een gift overmaken op onze bankrekening? Dat kan natuurlijk ook:

NL13 INGB 0007 1371 43 t.n.v. Stg De Huiskamer voor Pleegouders.

Uiteraard zijn wij onze huidige sponsoren en subsidieverstrekkers ontzettend dankbaar voor hun bijdrage en inzet. Kijk op deze pagina voor een overzicht van onze huidige sponsoren.

Copyright © De Huiskamer voor Pleegouders