Welkom


De Huiskamer voor Pleegouders is een pilot van een jaar, waarin dit initiatief vormgegeven gaat
worden. Het is bedoeld voor, door en met pleeg(groot)ouders.
De Huiskamer is bedoeld voor samenkomsten, ervaringen delen, thema’s rondom pleegouderschap
etc. en een kopje koffie en thee natuurlijk.

Copyright © De Huiskamer voor Pleegouders