Statuten en Jaarverslagen


Statuten en Jaarverslagen

Hieronder treft u diverse documenten van onze organisatie aan. Klik op de link om ze te downloaden/openen.

Indien u het financiële jaaroverzicht van 2023 (uitgebreide versie) wenst te ontvangen dan kunt u deze bij De Huiskamer voor Pleegouders opvragen.
Via email kunnen wij u een uitgebreidere versie toesturen, dan de versie die in het jaarverslag 2022 is opgenomen. U kunt hiervoor een email sturen naar: dehuiskamervoorpleegouders@gmail.com.

Copyright © De Huiskamer voor Pleegouders